๖ สายกลาง ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๖ สายกลาง ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.66 MB
  • 25 ต.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

อย่าฝืน อย่าดีดดิ้นที่จะรู้ความนึกคิดผู้อื่น เพราะว่าจิตจะส่งออก (สมุทัย) หากมากเกินไป จะเกิดความรำคาญ แก้โดย ใช้คำบริกรรม เช่น นึก พุทโธ มากๆ อย่าตั้งความปรารถนามาก เอาแบบพอเพียง รีบหาทางพ้นทุกข์โดยเร็ว (ทางรอดตาย) หากพิจารณาถูกต้อง ก็ไม่จำเป็นต้องภาวนามาก ความเพียรแบบกลางๆ แต่ให้สม่ำเสมอ .. ฌาน ฤทธิ์ฯ เป็นผลพลอยได้ เมื่อกิเลสหมด จะไม่ดีดดิ้น มีก็สักแต่ว่า ไม่มีก็สักแต่ว่า ทำจิตให้สงบ นั่นคือ ปัจจุบัน แล้วพิจารณา (ระวังตะครุบเงา) เป็นสุดยอดของวิชา และ เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติ เพราะ สัตว์ทั้งหลาย รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้น (หน้า ๑)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้