เรื่อง จุดจุดจุด (คุณตั้งเอง)

เรื่อง จุดจุดจุด (คุณตั้งเอง) หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

นี่คือหนังสือเล่มแรกในประวัติศาสตร์ ที่คุณสามารถตั้งชื่อได้เอง เพราะมันเป็นจุดแข็งของคุณ เพราะมันเป็นพรสวรรค์ของคุณ เลือกเติมเอง....ได้เลย ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกชื่ออะไรก็แล้วแต่ เราขอเรียกมันว่า Empower Yourself(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้