นิทาน IQ ชุด Hight Q Be Smart เรื่อง หุ่นยนต์คนขยันของคุณช้างนักประดิษฐ์

นิทาน IQ ชุด Hight Q Be Smart เรื่อง หุ่นยนต์คนขยันของคุณช้างนักประดิษฐ์
Page 2 Page 3
  • 28 หน้า
  • 23.57 MB
  • 26 ม.ค. 2558
  • บงกช คิดส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿85.00 ฿65.00

"เมื่อเพื่อนๆ จะเดินทางมาเที่ยวบ้านของคุณช้างนักประดิษฐ์ แต่บ้านของคุณช้างเต็มไปด้วยข้าวของ ทั้งสกปรกและรกมาก คุณช้างจึงคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์คนขยันขึ้นมาช่วยเก็บกวาดบ้านให้เสร็จในหนึ่งวัน คุณช้างจะทำสำเร็จไหมนะ นิทานพัฒนา IQ ส่งเสริมความฉลาดด้านสติปัญญา ให้เด็กๆ ฝึกฝนการใช้สติปัญญา วิเคราะห์และแก้ปัญหาไปกับตัวละคร ผ่านการสังเกต จับคู่ และคำนวณ นอกจากนี้ยังพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ในนิทานยังสอดแทรกคำถามให้เด็กๆ ได้ตอบ เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนา IQ ของตนเองไปด้วย"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้