วิถีชีวิตกับโรคกระดูกและข้อ

วิถีชีวิตกับโรคกระดูกและข้อ Free!
QR code Page 2 Page 3

อะไรที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในคนไทย...หากรู้ จะได้ปรับวิถีชีวิตให้ห่างไกลโรค

หากเราหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคกระดูกและข้อแล้ว ทำอย่างไรให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี...

หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ...และคำตอบที่มีอยู่นั้น ได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแพทย์แล้ว

เขียนโดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ประชาชน
    11 Nov 16 13:30
    ดีมากครับ
1