39 กลวิทยาศาสตร์

39 กลวิทยาศาสตร์
Page 2 Page 3
  • 114 หน้า
  • 23.46 MB
  • 12 ม.ค. 2558
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿90.00 ฿90.00

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ทำการทดลองทางวิทยาศษสตร์มาประยุกต์เป็นการแสดงที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ให้ทั้งความรู้และแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังความรัก ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าทดลแงให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา การทดลองทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ได้ผานการทดลองได้ผลเรียบร้อยแล้ว และเป็นการทดลองที่ไมมีอันตราย การทดลองในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการการสอนกว่า 40 ปี ผนวกกับความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว และผู้เขีบยก็ได้เริ่มค้นคว้าจากนั้นเรื่อยมา จนได้โอกาสรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้