๗ วิสุทธิธรรม ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๗ วิสุทธิธรรม ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.76 MB
  • 26 ต.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

วิสุทธิธรรมล้วนๆ คือ ไม่มีสมมุติเข้ามาเจือปน เมื่อ ขันธ์ฯ แตกดับ จึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบใดเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความเสมอภาคกันด้วยความบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้า และ สาวก ในเรื่องความบริสุทธิ์หลุดพ้น มีความเสมอกัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน “ พระธรรม ” (หน้า ๒)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้