สารสนเทศเชิงควอนตัมประเทศไทย: พัฒนาการด้านวิทยาการรหัสลับ อดีตสู่อนาคต (พ.ศ.๒๕๕๗)

สารสนเทศเชิงควอนตัมประเทศไทย: พัฒนาการด้านวิทยาการรหัสลับ อดีตสู่อนาคต (พ.ศ.๒๕๕๗) Free!
Page 3

(วิทยาทานฐานความรู้...สู่สังคมลำดับที่ ๑๐)
วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมในหลายประเทศได้รับการผลักดันเป็นโครงการระดับชาติเนื่องจากประจักษ์ว่าจะมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตแต่ประเทศไทยยังคงตามหลังความก้าวหน้าของโลกห่างไกลมากมีพัฒนาการที่ยังไปไม่ถึงจุดมวลวิกฤตในทุกด้าน...สถานะภาพพื้นฐานและการประยุกต์ ความก้าวหน้าในต่างประเทศ พัฒนาการรหัสลับควอนตัมในประเทศไทยและแนวโน้มอนาคตของโลกสู่การเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สรุปอยู่ในงานชิ้นพ..2557 นี้ (สนับสนุนการจัดพิมพ์ตัวเล่มเพื่อสาธารณะติดต่อสมาคม ECTI:tt-encyclopedia@ecti.or.th)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • กิตติโชค สุพัฒนกิจกุล
    15 May 15 19:25
    หนังสือบอกเล่าเนื้อเรื่องการพัฒนาสารสนเทศเชิงควอนตัม ว่ามีใครวิจัยและพัฒนาอะไรบ้าง แม้จะไม่บอกรายละเอียดทางเทคนิค
1