วิธีฝึกฝนให้ อริยมรรค สมบูรณ์

วิธีฝึกฝนให้ อริยมรรค สมบูรณ์ Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Praenatsikarn
    12 Mar 13 09:16
    เป็นหนังสือที่อ่านแล้วนำไปปฏิบัติได้ดีจริงๆ เหมาะสำหรับชาวพุทธที่ยังยึดมั่นตัวกูของกูอยู่
  • Saen
    6 May 12 18:55
    เป็นหนังสือที่ชาวพุทธควรอ่าน
1