๑๔ ธัมมวิจยะ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๑๔ ธัมมวิจยะ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.67 MB
  • 16 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ธัมมวิจยะ ธรรมวิจัย (จิตวิทยา) คือ ความเฟ้นธรรมสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัย ค้นคว้าธรรม(ข้อ ๒ ใน โพชฌงค์๗) จึงเกิดกับผู้ปฏิบัติ ที่กำลังเพียรภาวนา เพื่อทำกิเลสให้หมดสิ้นไป  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้