เวลาเหลือน้อย [พระไพศาล]

เวลาเหลือน้อย [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

น้อยคนตระหนักว่าขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้น
เวลาของตนในโลกนี้กลับเหลือน้อยลงทุกที
และเมื่อถึงวันที่ตนหมดอายุขัย ไปสู่ปรโลก 
มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็เอาไปด้วยไม่ได้
ร้ายกว่านั้นก็คือการพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ตนควรทำแต่กลับไม่ได้ทำ   

ใครที่ตระหนักเช่นนี้ ย่อมไม่ปล่อยให้เวลาของตนหมดไป
กับการสะสมเงินทองหรือเพลิดเพลินในความสนุกสนาน แต่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจ
อันนำมาซึ่งความสงบเย็นและความสุขใจ
รวมทั้งการเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์
นั่นคือ การเป็นอิสระจากความทุกข์ และที่จะมองข้ามมิได้ก็คือ   

การเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับมือกับความตาย
อันเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น
คนที่หมั่นเตือนตนว่าเวลาเหลือน้อย
ย่อมสามารถเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้