ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [พระครูเกษมธรรมทัต]

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [พระครูเกษมธรรมทัต] Free!
Page 2 Page 3

การเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจ 
ให้มีความเป็นปกติ ให้จิตมีสติ...รู้ตื่นอยู่ภายใน 
ปล่อยวางอยู่ในตัว รู้...ดู...เท่าทันอยู่ 
แต่ว่าไม่บังคับ ไม่กดข่ม มีความเป็นปกติ เป็นธรรมดา 
นั่นแหละคือภาวนา เป็นความเจริญของสติ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้