เกมชีวิต [พระกฤช นิมฺมโล]

เกมชีวิต [พระกฤช นิมฺมโล] Free!
Page 2 Page 3

เกมชีวิต โดย พระกฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตร
งานยุ่งทั้งวันจะปฏิบัติธรรมอย่างไร
ที่สวนธรรมศรีปทุม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

อนุโมทนาธรรมทานจาก http://www.nimmalo.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้