สัมมนากฎหมายอาญา

สัมมนากฎหมายอาญา
Page 2 Page 3

หนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ทั้งที่วางขายเพียง7 วัน!!!

ในการศึกษากฎหมายอาญาปกติแล้วจะศึกษาเพียงภาคทั่วไปและภาคความผิดบางฐานเท่านั้นทำให้ยังคงเหลือส่วนต่างๆของประมวลกฎหมายและทฤษฎีกฎหมายอาญาที่นิสิตนักศึกษายังไม่ได้ศึกษาหนังสือสัมมนากฎหมายอาญาจึงรวบรวมส่วนที่เหลือดังกล่าวมาอธิบายไว้ทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและเนติบัณฑิต รวมทั้งผู้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ พนักงานสอบสวน (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้