๔ ฐานะธัมมะเพศแม่

๔ ฐานะธัมมะเพศแม่ Free!
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 2.04 MB
  • 4 ส.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นรกหรือสวรรค์จัดสรรมา…ไม่เคยแสวงหาคำตอบ แต่ชีวิตได้ชิดใกล้สตรี
ตั้งแต่อยู่ในท้อง และชีวิตได้เห็นความหมอง ได้ฟังเรื่องราวร้าวราน  
แม้กระทั่งเรื่องที่กระทำโดยปัญญาไม่เอาด้วยจากสตรีเพศเสมอมา…
แน่นอนด้วยสันดานทำให้อดไม่ได้ที่จะนำเสนอแนวคิดการดำเนินชีวิต
ที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ พ้นความเป็นทาส ทั้งทาสสวาท ทาสนิยามความเป็นหญิง...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้