ศีล ๘ โดยนัยละเอียดลึกซึ้ง

ศีล ๘ โดยนัยละเอียดลึกซึ้ง Free!
Page 2 Page 3
  • 240 หน้า
  • 2.08 MB
  • 23 มี.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ศีล... ไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆ หรือสำคัญแค่ให้กันด้วยปาก เยี่ยงพระสงฆ์ส่วนใหญ่ให้โยม แท้แล้ว...ศีลเป็นปากทางออกจากนรกของคนรุ่มร้อน เป็นถนนสายหลักของชีวิตที่ยินดีในสวรรค์ ทั้งเป็นบันไดไต่ระดับสู่พระนิพพานของผู้มุ่งหลุดพ้น แต่นั่นต้องไม่ใช่ สีลัพพตปรามาส หรือศีลที่ประพฤติแบบลูบๆคลำๆ ไม่ใช่สีลัพพตุปาทาน หรือเอาแต่ยึดมั่นในรูปแบบโดยไม่เข้าใจเจตนารมณ์... 
       ศีล ๘ โดยนัยละเอียดลึกซึ้ง ถอดความจากการบรรยายธรรม โดยพุทธสาวก ซึ่งแสดงธรรมกับพี่น้องพุทธบริษัทที่มาร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้