งานกินเกลือ [ชยสาโร]

งานกินเกลือ [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
  • 39 หน้า
  • 11.44 MB
  • 1 ธ.ค. 2557
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ผู้ที่สละเวลา สละความสะดวกสบายมาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเสมือนเป็นงานกินเกลือ คือขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นโอกาสที่จะได้ถวายความดีแก่พระศาสนา
       ยอดของความดีหรือบุญกุศลสูงสุดคือภาวนา เราภาวนากับความทุกข์ เราภาวนากับปัญหา เราไม่รังเกียจปัญหา เป็นการสร้างบารมี เป็นการชำระจิตใจตัวเอง แล้วในที่สุดเมื่อเราพ้นปัญหานี้ได้แล้ว เราจะมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเจอปัญหานี้ได้อย่างดี ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็จะมีกำลังใจ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้