บันทึกล้านดวงใจ

บันทึกล้านดวงใจ
Page 2 Page 3
  • 98 หน้า
  • 47.02 MB
  • 28 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿230.00 ฿159.00

หนังสือบันทึกล้านดวงใจ มหาราชชาติกษัตรา ๘๗ พระชันษา พ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพระเจ้าอยู่หัวมากยิ่งขึ้น ด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่ได้รับการส่งทอดต่อๆ กันมาจากทั่วทุกมุมโลก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้