พระโสดาบันจากพระธรรมจักร [พระมหาอุเทน]

พระโสดาบันจากพระธรรมจักร [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

       "โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล" คือความประมวลกำลังทาน ศีล ภาวนา ที่ผู้มีอุปนิสัยบำเพ็ญบุญกุศลบารมีทั้งหมดมารวมลงในการประจักษ์แจ้งได้ "ธรรมจักษู : ดวงตาเห็นธรรม" สำเร็จเป็นอริยบุคลโสดาบันขั้นต้นของพระพุทธศาสนา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้