คำทองคำ steve jobs

คำทองคำ steve jobs
Page 2 Page 3
  • 98 หน้า
  • 14.68 MB
  • 18 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿85.00 ฿59.00

แน่นอนว่าบนถนนเส้นต่างๆ ของชีวิตที่สตีฟได้เดินทางผ่าน เป็นเวลาถึง 56 ปีนั้น ได้บ่มเพาะประสบการณ์อันมีค่าทั้งดีร้าย ที่ สอนให้เขาเข้าใจชีวิตเป็นอย่างดี และคำพูดวลีของอัจฉริยบุคคล เช่นเขา ในหนังสือเล่มนี้ อาจสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ อย่างสิ้นเชิง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้