มะนาว 9 ต้น 9 ล้าน

มะนาว 9 ต้น 9 ล้าน
Page 2 Page 3
  • 66 หน้า
  • 9.07 MB
  • 18 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿50.00

ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น แต่รายได้กลับคงที่ ทำให้หลายคนอยากหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การปลูกมะนาวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้ เพราะมะนาวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการบริโภคตลอดปี และมีแนวโน้มว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกในอนาคตอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้