พุทโธ [หลวงพ่อทูล]

พุทโธ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       ความแตกต่างระหว่างพุทโธในรูปแบบสมถะ และพุทโธในรูปแบบการเจริญในวิปัสสนาเป็นอย่างไร ท่านจะได้รู้และเข้าใจความหมาย การอ่านแต่ละครั้ง ใช้ปัญญาพิจารณาให้มีเหตุผล ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เมื่อเข้าใจในความหมายถูกต้องแล้ว การปฏิบัติก็จะไม่เกิดความสับสนวกวน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
อนุโมทนาธรรมทานจาก http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้