ปัญญา ๓ [หลวงพ่อทูล]

ปัญญา ๓ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       การตีความหมายในปัญญาย่อมมีการเปลี่่ยนแปลง ยุคนี้ผู้ปฏิบัติควรรู้จักปัญญา 3 ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาหาข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเหตุและผล จะได้ทราบถึงขั้นตอนของปัญญาเกิดขึ้นในอุบายการปฏิบัติอย่างไร ให้ได้ศึกษาและทบทวนอย่างละเอียด ใช้ปัญญาคิดพิจารณาในเหตุผลอยู่บ่อยๆ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงก็จะเปิดเผยให้คำตอบที่ตัวท่านเอง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
อนุโมทนาธรรมทานจาก http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้