ข่าว สพม.1 Sesao1focus Weekly Magazine 1-7Oct2014

ข่าว สพม.1 Sesao1focus Weekly Magazine 1-7Oct2014 Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 2.29 MB
  • 10 พ.ย. 2557
  • ข่าวสพม.1 SESAO1focus Weekly Magazine
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายใต้ชื่อ “SESAO1focus Weekly Magazine” นำเสนอข่าวสาร การศึกษา ในระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน รวมทั้งบทความ ความสำเร็จ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนสังกัดทั้ง 67 โรงเรียน ในรูปของสารสนเทศออนไลน์(E-book) เป็นประจำทุกสัปดาห์ จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ซึ่งท่านสามารถติดตามอ่านได้หลากหลายช่องทางอาทิ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html https://www.facebook.com/groups/prsesao1(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้