สัมมาศรัทธา [หลวงพ่อทูล]

สัมมาศรัทธา [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

สัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐาน จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในความเห็นและความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงในหลักสัจธรรม ถ้าจุดเริ่มต้นนี้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว อันดับต่อไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องต่อเนื่องกัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

อนุโมทนาธรรมทาน http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้