พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร - What did the buddha teach ?(Thai.-Eng. Ver.)

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร - What did the buddha teach ?(Thai.-Eng. Ver.) Free!
Page 2 Page 3

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก     

พระนิพนธ์นี้จะทำให้ท่านรู้ว่า หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาคืออะไร
และสามารถนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร   

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  9 Apr 13 14:35
  thank you krub
 • Jinsugee
  4 Apr 13 22:46
  ขอบคุณ
 • Kaka Thanawat
  23 Aug 12 11:47
  thank kub
 • ตาแวว
  22 Aug 12 13:49
  อนุโมทนา สาธุ
 • กมล
  19 Jun 12 21:30
  ธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติได้ ดีงามแก่ชีวิต. ขอบพระคุณท่านครับ
1 2 3 4 5