จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [พระพรหมคุณาภรณ์]

จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       สังคมใดคนไร้ปัญญาหรือเบาปัญญา  สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหา  แก้ปัญหาไม่ได้  หรือยิ่งทำปัญหาให้ซับซ้อนสับสน  ปัญหานั้นคู่กับปัญญา  ปัญหามาเพราะปัญญาไม่มี  เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดไป
       ฉะนั้น  พระพุทธศาสนาจึงได้จัดปัญญาเป็นธรรมข้อสูงสุด  และด้วยเหตุนี้  บุญทั้งหลายจึงไปจบที่ปัญญา...
       "เพื่อให้มีการพัฒนาปัญญา  จึงต้องมีคติว่า  การแสดงความเห็นต้องคู่กับการหาความรู้  และเมื่อมีความรู้  ต้องฝึกความคิดให้แยบคาย"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้