ฝึกเขียนตัวหนังสือพม่า

ฝึกเขียนตัวหนังสือพม่า
Page 2 Page 3

หนังสือสอนภาษาพม่าเพื่อเตรียมความรู้เบื้องต้น ก่อนไปเรียนของจริง ได้เรียนพยัญชนะ สระ การเขียน การอ่าน และอักษรพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้เห็นในการอ่านทั่วไป .. เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาพม่า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้