ผู้สร้างสันติ

ผู้สร้างสันติ
Page 2 Page 3

ผู้สร้างสันติ เป็นคู่มือหลักซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสัตย์ซื่อเพื่อจะนำการเชื่อฟังต่อพระคริสตธรรมคัมภีร์และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่รู้สึกว่าสิ้นหวังไม่มีทางออกให้ ได้รับการรื้อฟื้นใหม่ในครอบครัว คริสตจักร ที่ทำงาน ชุมชน และแม้แต่ในเรือนจำได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้