ผลบุญ

ผลบุญ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขข้อข้องใจและบอกแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญ โดยนำข้อมูลในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มายืนยันให้เห็นถึงหลักการที่ถูกต้องในเรื่องการทำบุญ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร? เมื่อทำถูกต้องแล้วจะได้รับอานิสงส์สูงสุดอย่างไร ผลประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ทุกคนพึงได้ก่อนตายคืออะไร และที่สำคัญ เมื่อได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้ว มีสิ่งใดที่พึงศึกษาเรียนรู้เพราะหาจากศาสตร์อื่นในสากลจักรวาลไม่ได้อีกแล้ว มีแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้น หนังสือเล่มนี้บอกท่านได้ 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้