บทดับล้าง "กิเลส ตัณหา ราคะ"

บทดับล้าง "กิเลส ตัณหา ราคะ" Free!
 • 7 หน้า
 • 8.64 MB
 • 10 พ.ย. 2554
 • สายสัญญาดอทเน็ต
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • า่
  31 Jul 12 23:42
  ขอบคุณค่า
1