ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง
Page 2 Page 3
  • 210 หน้า
  • 4.12 MB
  • 7 ส.ค. 2558
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿175.00 ฿149.00

เรียบเรียงจากเนื้อหาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับกลาง สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง ในแต่ละบทมีความหมาย คำอธิบายการใช้ กฎการใช้ และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้