3,000 คำ ศัพท์เกาหลีที่ควรรู้

3,000 คำ ศัพท์เกาหลีที่ควรรู้
Page 5 Page 4 Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย คำศัพท์ 84 หัวข้อ ซึ่งเรามักใช้ในชีวิตประจำวันเช่น คน, เสื้อผ้า, อาหาร, โรงเรียน, การทำงาน เป็นต้น รูปภาพประกอบจะช่วยให้คุณสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคำกริยาและวลีที่จำเป็น ช่วยให้ฝึกพูดหรือเขียนภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้นด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้