เก่งไวยากรณ์เกาหลี ระดับต้น เล่ม1

เก่งไวยากรณ์เกาหลี ระดับต้น เล่ม1
Page 2 Page 3

หนังสือ "เก่งไวยากรณ์เกาหลี ระดับต้น เล่ม 1" ประกอบไปด้วยบทเรียนถึง 20 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ บทสนทนา ไวยกรณ์ และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อฝึกให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่ออ่านแล้วคุณจะพบว่าการฝึกภาษาเกาหลีด้วยตัวเองไม่ยากอีกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้