กินตามแม่

กินตามแม่ Free!
Page 2 Page 3
 • 130 หน้า
 • 33.02 MB
 • 17 ก.ย. 2557
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 นี้ กระทรวงสาธารณสุขมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะเวลากว่ากึ่งศตวรรษ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั่วประเทศ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคอาหาร เพราะส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมแก่วัยและสภาพร่างกายของตนเอง นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารพิษตกค้างจากการผลิตและการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำหนังสือ กินตามแม่ เล่มนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ด้วยพระองค์มีพระราชจริยาวัตรอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ และเพื่อสนองพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเสมือนแม่ห่วงใยลูก นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีเกร็ดความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่แม่บ้านและประชาชนทั่วไปควรทราบ เพื่อจะได้เลือกซื้อาหารได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าครบถ้วน เนื้อหาสาระต่างๆ สามารถใช้เป็นคู่มือสุขภาพในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Varasan Nonthaburi
  11 Aug 15 12:32
  ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับแม่บ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะรายการอาหารเหมาะสำหรับเศรษกิจเวลานี้ซึ่งแต่ละรายการใช้วัตถุดิบตามท้องตลาดทั่วๆไป อย่างเช่นยำถั่วพู ส้มตำของง่ายๆเป็นการหัดให้เด็กรับประทานผักไปในตัวเพราะธรรมดาเด็กก็ชอบของเปรี้ยวๆหวานๆอยู่แล้ว
1