ธรรมโอสถ ๗๗๗๑

ธรรมโอสถ ๗๗๗๑ Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.72 MB
  • 6 ก.ย. 2563
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปริยัติ + ปฏิบัติ = ปฏิเวท

ภาคปริยัติ ยิ่งเรียนมากยิ่งสงสัย คาดเดาวาดภาพหลอกตัวเองฯ (เรียนให้ถูกต้องแม่นยำ พอเป็นแนวทาง อย่าเรียนมาก)

ภาคปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าใจ สงบเยือกเย็น ตื่นเต้นดีอกดีใจ หายสงสัยเพราะเจอจริงๆ

อ่านแล้วเก็บไว้ศึกษาปฏิบัติ หรือทำแจกเป็นธรรมทาน จะเป็นมงคลแก่ตนเองครอบครัวสังคมส่วนรวม เก็บรักษาและวางในที่สูงเพื่อเคารพธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้