ประวัติพระสุปัญญา

ประวัติพระสุปัญญา Free!
Page 2 Page 3

เจตนาช่วยงานพระศาสนา สนองคุณพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ เป็นประสบการณ์ที่ได้มาอย่างล้มลุกคลุกคลาน ถึงขั้นราบรื่นมาเป็นลำดับ (หลายสำนักคัดมาสรุป คือดีที่สุด) จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการปฏิบัติแบบง่ายๆ (สะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้ผลคุ้มค่า) ธรรมะความสงสัยไม่มีสิ้นสุดยุติด้วยการปฏิบัติ ง่ายๆตั้งใจฟังหรืออ่านแล้วทำตาม ภาวนาแม่นๆ ๒๐ ๓๐ น. หรือมากกว่านี้ต่อวัน เมื่อพอเพียง (ประมาณ ๑๐ วัน) กิเลสจะเบาบางที่สุดก็หมดไป มีผู้ได้มรรคผลเยอะ เริ่มโปรดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้