ประวัติ พระ สุปัญญา

ประวัติ พระ สุปัญญา Free!
Page 2 Page 3

เจตนาช่วยงานพุทธศาสนา สนองคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ และ  ผู้มีพระคุณ เป็นประสบการณ์ปฏิบัติกรรมฐาน ที่ได้มาอย่างล้มลุกคลุกคลาน ถึงขั้นราบรื่นมาเป็นลำดับ (หลายสำนัก คัดมาแล้ว สรุปให้ คือ ดีที่สุด) เพื่อให้เกิดสัมโมทนียกถา (ความรื่นเริงในธรรม) จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการปฏิบัติแบบง่ายๆ (สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ผลคุ้มค่า) ธรรมะ ความสงสัย ไม่มีสิ้นสุด ยุติด้วยการปฏิบัติ ง่ายๆตั้งใจฟัง หรือ อ่านแล้วทำตาม (หน้า ๙) ภาวนา ๒๐ ๓๐น. หรือมากกว่านี้ ต่อวัน เมื่อพอเพียง (๔ ๒๐ วัน)กิเลสจะเริ่มเบาบาง ที่สุด ก็หมดสิ้นไป มีข้อมูลจากหลายท่าน ที่ได้มรรคผล (อยู่ในอีเมล์แรก)ประมาณ ๓๕๙ ท่าน (มีอีกมาก) ๓ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ตรวจสอบได้ เริ่มโปรดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้