หลวงปู่ฝากไว้ [หลวงปู่ดูลย์ อตุโล]

หลวงปู่ฝากไว้ [หลวงปู่ดูลย์ อตุโล] Free!
Page 2 Page 3

“อย่าปล่อยให้จิตปรุงแต่งมากนัก
ข้อสำคัญให้รู้จัก..จิต..ของเราเท่านั้นเอง
เพราะว่าจิตคือ ตัวหลักธรรม
นอกจากจิตแล้วไม่มีตัวหลักธรรมใดๆ เลย
...ภาวนามากๆ แล้วจะรู้ถึงความเป็นจริงเท่านั้นเอง
..ไม่มีอะไรมากมาย..มีเท่านั้น ” 

พระราชวุฒจารย์ หรือหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หลวงปู่ฝากไว้(หลวงปู่ดุลย์) [ฉบับไทย-อังกฤษ]

ชีวประวัติ ปฏิปทา ธรรมสนทนาหลวงปู่ดุลย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Nuch
    20 Feb 17 23:19
    ความคิดเห็นของคุณ
  • boon boon
    12 Sep 14 09:32
    thank you
1