โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง

โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง Free!
Page 2 Page 3

       โยคะ เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการดูแลทุกๆ มิติของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม การนำโยคะมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคนั้นพบว่า โยคะเหมาะสำหรับการรักษาโรคเรื้อรัง โดยสามารถปรับความผิดปกติของกลไกลการทำงานต่างๆ ของร่ีางกาย ความผิดปกติทางโครงสร้างและความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น การใช้โยคะบำบัดต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน ฝึกด้วยความระมัดระวัง ใส่ใจและคำนึงถึงผลต่างๆ เช่น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ต้องหลีกเลี่ยงท่าที่มีการก้ม การแอ่นและการโก่งตัวมากๆ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรทำทุกๆ ท่าด้วยความระมัดระวัง เน้นสมาธิและความผ่อนคลาย เป็นต้น 
       โยคะบำบัด เป็นวิธีการนำเอาการปฎิบัติทางปรัชญาโยคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน

       กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พนิตตา แซ่เฮ้ง
    25 Jun 15 11:07
    ขขอบคุณคะ ขอร่วมแชร์คะ
1