มากกว่าเงินตรา เล่ม 1

มากกว่าเงินตรา เล่ม 1
คำนำ 2 คำนำ 1 คำนำ

จริง...ที่เงินเป็นคำตอบสำคัญขององค์กรและสังคม
จริงหรือ...ที่เงินเป็นคำตอบสุ
ดท้ายเพียงคำตอบเดียว
หนังสือนี่อาจเป็นของขวัญที่
เหมาะสำหรับคนที่คุณห่วงใย องค์กร หรือตัวท่านเอง...เผื่อจะได้ให้เวลาตั้งคำถามกับชีวิตและวิธีคิดดูสักครั้ง...ว่ามีอะไรที่ มากกว่าเงินตรา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้