Health วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

Health วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
 • 140 หน้า
 • 15.18 MB
 • 9 ก.ย. 2557
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health) ยังคงยืนหยัดและนำเสนอบทความวิชาการที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระ และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานสาธารณสุขในทุกระดับพิจารณานำไปประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารทำความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยในฐานะเจ้าของปัญหา เจ้าของสุขภาพ ผู้ซึ่งมีอำนาจและสิทธิ์หน้าที่โดยสมบูรณ์ตัดสินใจเพื่อการมีสุขภาพดีของทั้งตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนของตนอย่างยั่งยืนตลอดไป
        ก้าวไกลไปกับกรมอนามัย ปีที่ 63  มารู้จักภาวะหนุ่นสาวก่อนวัย  การพัฒนาคุณภาน้ำบริโภคในประเทศไทย และข้อมูลวิชาการที่ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สมชาย
  12 May 15 10:04
  รูปเล่มสวยงาม เนื้อหาไม่ใช่วิชาการจนเกินไป
1