คู่มือพุทธบริษัท ทำวัตรเช้า-เย็น

คู่มือพุทธบริษัท ทำวัตรเช้า-เย็น Free!
Page 2 Page 3
 • 175 หน้า
 • 3.04 MB
 • 5 ก.ย. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การสวดมนต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เพราะในสมัยนั้น ยังไม่มีการจารึกคำสอนลงเป็นตัวหนังสือต้องอาศัยการท่องจำให้คล่องปากเป็นเครื่องมือในการรักษาคำสอนเอาไว้
       ต่อมาประมาณ พ.ศ.๕๐๐ พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปในประเทศลังกา ในขณะที่อิทธิพลของศาสนาประจำถิ่นยังมีอยู่ พุทธศาสนิกชนในประเทศลังกา ได้ปริวัตรเอาการสวดอ้อนวอนเทวดาตามคติในศาสนาเดิม มาเป็นการสวดมนต์แบบพุทธศาสนาแทนเชื่อว่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การสวดมนต์ก็ได้แผ่กระจายไปในหลายประเทศ เช่น ชะวาพม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ตลอดไปจนถึงจีน และญี่ปุ่น เป็นต้น
       สำหรับในประเทศไทยของเรา มีบางครั้งบางคราว เช่น ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินเพิ่งผ่านสงครามมา การพระศาสนาก็หย่อนยาน รวมถึงการไหว้พระสวดมนต์ก็ถูกละเลยไปมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔) ขณะทรงผนวชอยู่ ได้รื้อฟื้นการไหว้พระสวดมนต์ขึ้นมาใหม่ ให้พระสงฆ์ปฏิบัติทุกเช้าเย็นเป็นประจำ เรียกว่า “การทำวัตร” โดยคัดเอาบทสวดจากพระสูตรสำคัญ เช่น ธชัคคสูตร (อิติปิ โส) มาเป็นบทสวดประจำและโดยที่พระองค์ทรงเชี่ยวชาญภาษาบาลี จึงทรงนิพนธ์บทสวดขึ้นมาเป็นการเฉพาะด้วยเช่น บททำวัตรเย็น เป็นต้น ซึ่งนิยมใช้เป็นหลักมาจนถึงปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • จักรกฤษณ์ คงทน
  25 Dec 17 13:36
  ขอบคุณมากครับ
 • สมปอง ทองเรือง
  28 Feb 17 18:14
  เป็นความรู้ที่ดี
1