อวสานในโลกฝัน

อวสานในโลกฝัน Free!
Page 2 Page 3

บทกลอนที่สะท้อนความรู้สึกผูกพันของเธอและฉัน ที่เกิดจากความสัมพันธ์พิศษช่วงหนึ่งขณะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วชิระ อินทร์อุดม
    25 Sep 14 23:47
    น่าเสียดายอวสานเสียแล้วในโลกฝันกำลังนอนฝันลึกๆ อยู่ อวสานเสียแล้ว
1