คิด Creative Thailand กันยายน 2557 ปีที่ 5 Vol.12

คิด Creative Thailand กันยายน 2557 ปีที่ 5 Vol.12 Free!
Page 2 Page 3

ARTISAN ECONOMY หวนคืนเศรษฐกิจคนตัวเล็ก | การถักทอแนวคิดอนุรักษ์เข้ากับเส้นสายของนักปฏิบัติหัวก้าวหน้า กลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยขยายฐานความรู้ของช่างฝีมือให้เติบโตในโลกยุคใหม่ หวังเพียงว่าความมั่งคั่งครั้งนี้ จะอยู่บนฐานของความมั่นคงอันเกิดจากความรู้จริงและคุณภาพจริง ไม่ใช่แค่กระแสที่จางไปหลังความนิยมเสื่อมมนต์ลงเท่านั้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้