SciMag ฉบับกันยายน 2557

SciMag ฉบับกันยายน 2557
Page 2 Page 3
 • 42 หน้า
 • 6.15 MB
 • 1 ก.ย. 2557
 • ซายแมก
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿80.00 ฿29.00

“โรคหัวใจ” คือโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากผู้เป็นโรคหัวใจ มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายที่สุด ไม่เพียงแต่จะเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สามารถเกิดกับคนวัยทำงานได้ด้วยปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิต การทำงาน และการรับประทานอาหาร การป้องกันโรคหัวใจที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่จะต้องดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังเท่านั้น แต่จะต้องไม่ลืมดูแลสภาพจิตใจให้ไม่ให้เกิดความเครียดด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Monoboo
  19 Sep 14 16:25
  สาระดี ให้ความรู้ น่าสนใจมากๆ
1