เธอผู้เสียสละ (ตัวอย่าง)

เธอผู้เสียสละ (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3

มิตรภาพมิได้เกิดแค่เพียงเพื่อนมนุษย์เท่านั้น สัตว์ก็เช่นกันมันรู้คุณ และเป็นมิตรแท้ได้ทุกเวลา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จิ
    19 Oct 14 15:36
    น่าสนใจ
1