สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน ขันธ์ 5 มาร 5 นิวรณ์ 5 และโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน ขันธ์ 5 มาร 5 นิวรณ์ 5 และโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ Free!
Page 2 Page 3
 • 49 หน้า
 • 14.43 MB
 • 24 ส.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จงพิจารณาตนเองทุกวัน ที่สำคัญ ต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ทุกย่างก้าวที่ย่ำไป ล้วนให้สาระน่าเรียนรู้
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เรียนรู้ ดับไป
ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นที่ใจ ก่อนที่จะดับไป ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน
จิตเกิดที่ไหน ให้ดับที่นั่น ที่ใดเป็นที่เกิดของจิต ที่นั่นเป็นที่เกิดของอารมณ์
อารมณ์เกิดที่ใด ปัญญาเกิดที่นั้น กิเลสเกิดที่เดียวกับปัญญา
เรียนรู้โลกมา ใช่ว่าปัญญาจะมี
ต้องหมั่นอบรม สร้างบารมี จึงจะมีปัญญารู้เท่าทัน
หมั่นพากเพียรทุกๆ วัน ให้รู้เท่าทันในจิตตน
รู้ตัวเองเมื่อไร ที่จะรู้ใจใครๆ ก็ไม่ยาก
ขอเพียงแค่อย่าอยาก ที่ยากๆ ก็จะหมดไป
ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไร ย่อมปรารถนาได้ ดั่งใจตน...

อนุโมทนาธรรมทานโดย สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ratchy nu
  3 Sep 14 10:58
  ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ _/\_
 • boon boon
  25 Aug 14 16:51
  thank you
1