ธรรมะบนภูเขา 2 [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)]

ธรรมะบนภูเขา 2 [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)] Free!
Page 2 Page 3

       “ใจ” เป็นของน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก รู้ทุกข์ รู้สุข เศร้าหมอง เบิกบาน ตามแต่อารมณ์ที่มากระทบ และเพราะใจนี้เองที่นำพาหัวใจทุกดวงมายังยอดเขาชีโอนทุกๆ บ่ายวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อนำน้ำธรรมไปหล่อเลี้ยงน้ำใจ
       ทุกเทศนาธรรมอันประมาณค่ามิได้ของท่านพระอาจารย์สุชาติ  อภิชาโต ได้จดจารจารึกเป็นธรรมะบนเขาจากเล่ม ๑ มาจนถึงเล่ม ๒ ขณะนี้ ด้วยความเมตตาอันใหญ่หลวงขององค์ผู้แสดงธรรมเพราะหวังว่า “ใจ” ของลูกศิษย์ จักเป็นใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามรอยธรรมของท่าน

ดาวน์โหลดหนังสื่อธรรมะบนเขาเล่ม ๑ และเล่มอื่นของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.kammatthana.com/
สามารถติดตามสื่อธรรมอื่นๆ ได้ในเว็บข้างต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้