ประวัติและผลงาน ศ.ดร.นพ. วิชัย ตันไพจิตร

ประวัติและผลงาน ศ.ดร.นพ. วิชัย ตันไพจิตร Free!
ศ.ดร.นพ. วิชัย ตันไพจิตร Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จรรยา เจนประเสริฐ
    23 Feb 14 14:40
    ชื่นชมในจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์ของอาจารย์มากค่ะ
1