โปรโมทสินค้าด้วย Online Marketing เริ่มต้นอย่างไร

โปรโมทสินค้าด้วย Online Marketing เริ่มต้นอย่างไร
Page 2 Page 3

แนะแนวทาง ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้า รู้จักกับ E-Marketplace และ E-Classified  
การโปรโมทสินค้าและประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน Online Marketing และสื่อ Social Network ต่างๆ (Social network advertising)
ขั้นตอนการเลือกใช้เว็บไซต์ในการเปิดร้านค้าออนไลน์
การทำ SEO เบื้องต้น, การลง Youtube Ads, หลักการโพสต์ Facebook Fanpage
พร้อมแนวทางการหาสินค้ามาขาย และทำอย่างไรให้เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้